Onze klanten

KOFFIE+ richt zich op het MKB.

Een betere omschrijving vinden wij MKB+. Daarmee bedoelen wij dus het reguliere midden- en kleinbedrijf, maar ook grotere bedrijven en instellingen. Scholen en gemeentes mogen wij eveneens tot onze klantenkring rekenen.

Als we onze klanten willen beschrijven aan de hand van de verschillende branches dan kunnen we zeggen dat we in de volgende branches vertegenwoordigd zijn:

Agrosector,
Automotive,
Bouwnijverheid,
Detailhandel,
Financiële dienstverlening,
Groothandel,
ICT,
Industrie,
Onderwijs,
Overheden en
Zakelijke dienstverlening.

Wij behandelen onze klanten allemaal gelijk of de omzet nu groot is of klein. Wel wordt er onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld de frequentie van bezoeken. Zo zal een klant die een geringe omzet realiseert minder vaak bezocht worden dan een klant die veel omzet genereert. Ook is de bezoek frequentie afhankelijk van het gekozen service concept.