Werkwijze

Hoe werken wij?

Wat zijn uw voordelen?

De werkwijze van KOFFIE+ kent een aantal service concepten, die altijd op verzoek van onze klant worden bepaald. De service concepten zijn minimum, standaard, extra en full-service.

Bij het standaard service concept bedient KOFFIE+ haar klanten in een vast 5 wekelijks schema, waarbij het uitgangspunt is dat we altijd bij onze klant langskomen. Daarnaast is er uiteraard ruimte om op basis van specifieke wensen hiervan af te wijken. Dat kan in 2 richtingen, dus zowel frequenter (extra) als minder frequent (minimum). Ook bestaat de mogelijkheid om alleen in een bepaalde periode van het jaar bezocht te worden. Tevens kan de bestelling opgestuurd worden als de klant dat wenst en wij geven er de voorkeur aan om bij de klant langs te komen.

Als wij een klant bezoeken, vragen we altijd hoe het in de afgelopen periode is gegaan en of er nog speciale wensen zijn. Als dat niet het geval is bekijken wij de nog aanwezige voorraad producten en doen een voorstel voor aanvullingen, zodat de klant de komende 5 weken ongestoord van de koffie en andere producten kan genieten. De ervaring leert dat in de loop der tijd een vertrouwens band ontstaat tussen de vaste persoon van KOFFIE+ en de klant en dat onze mensen geheel zelfstandig de noodzakelijk werkzaamheden bij onze klanten verrichten.

Wij leggen de nieuwe producten op de vaste plaats bij onze klant en zorgen er ook voor dat de nog aanwezige producten bovenop komen te liggen, zodat die als eerste gebruikt worden, waardoor we voor onze klanten de houdbaarheid bewaken. Mocht het zo zijn dat een bepaald product niet meer “loopt” dan adviseren wij de klant om die voorlopig niet aan te schaffen.

Als alle werkzaamheden bij de klant zijn verricht overhandigen wij ter plekke de factuur aan onze klant en tekent die voor ontvangst van de geleverde producten. Één exemplaar van de factuur wordt bij de klant achtergelaten en de overige nemen wij mee naar de zaak voor verdere afwikkeling. Het merendeel van de facturen wordt met een “Doorlopende SEPA Machtiging Bedrijven” afgehandeld.